Všeobecné podmínky

Návštěvou a užíváním webu www.nabizimpujcky.cz potvrzujete, že si jste vědomi všech níže uvedených skutečností a dle nich bude také postupovat. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštěvují či jinak užívají webové stránky www.nabizimpujcky.cz, a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na těchto stránkách.

Provozovatel

Provozovatelem webu www.nabizimpujcky.cz je fyzická osoba Rudolf Hrušovský, IČ: 88614506, (dále jen „Provozovatel“).

Provozovatel má sídlo v České republice stejně jako je tamtéž provozován finanční inzertní portál www.nabizimpujcky.cz. Tyto Všeobecné podmínky a rovněž veškeré užívání inzertního portálu www.nabizimpujcky.cz se řídí právními předpisy České republiky.

Uživatel

Základní užívání webových stránek www.nabizimpujcky.cz je bez poplatku, webové stránky užívají uživatelé na vlastní odpovědnost a jejich povinností je přitom dodržovat právní předpisy České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit přístup každému uživateli, který porušuje pravidla těchto všeobecných podmínek.

Provozovatel webových stránek www.nabizimpujcky.cz vystupuje jako zprostředkovatel služeb mezi obchodníkem nabízejícím půjčku, úvěr nebo hypotéku a jeho potenciálním zákazníkem ve smyslu poskytnutí prostoru pro propagaci produktu, formou zveřejněného inzerátu s finančním produktem. V žádném případě provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené třetí straně, v tomto případě zájemci o půjčku, nebo jiný finanční produkt. Veškeré uzavírání smluvních stavů probíhá zcela mimo inzertní portál www.nabizimpujcky.cz. Provozovatel nenese odpovědnost za poskytnutí služeb nebo jejich kvalitu ze strany poskytovatele půjčky. Provozovatel se zavazuje kontrolovat v rámci svých možností rozsah a kvalitu služeb poskytovaných uživatelům poskytovatelem.

Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů z webových stránek www.nabizimpujcky.cz.

Provozovatel neodpovídá za obsah nabízejících subjektů, které na webu www.nabizimpujcky.cz inzerují nebo se jinak prezentují. Provozovatel odpovídá pouze za jím autorizovaný obsah. Provozovatel neodpovídá za obsah komentářů vložených uživateli.

Uživatel souhlasí s využitím svého e-mailu, který poskytne při registraci, pro reklamní účely portálu Nabizimpujcky.cz, zvláště pak pro posílání nabídek finančních produktů a jiných sdělení. Provozovatel se zavazuje, že email nebude poskytnut třetím stranám.

Vložení půjčky, úvěru a hypotéky

Vložením půjčky, úvěru nebo hypotéky uživatel stránek www.nabizimpujcky.cz souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami.
Vložení půjčky probíhá vyplněním formuláře a každá takto vložená půjčka podléhá schvalovacímu procesu ze strany provozovatele.

Zveřejnění inzerátu s půjčkou na webu www.nabizimpujcky.cz je zpoplatněno dle platného ceníku zveřejněného na stránkách (není-li stanoveno jinak, např. akční nabídkou vkládání zdarma). Půjčka bude zveřejněna až po připsání platby za objednávku na finanční účet provozovatele.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje uživatele webu www.nabizimpujcky.cz jsou chráněny a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Veškerá data jsou používána výhradně pro interní potřeby provozovatele, za účelem zkvalitňování služeb inzertního portálu www.nabizimpujcky.cz. Přístupem a užitím webu www.nabizimpujcky.cz uděluje uživatel souhlas se získáním a nakládáním s osobními údaji dle pravidel zde stanovených.

Tyto všeobecné podmínky byly zveřejněny a jsou platné od 11.4.2013. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit.